מזגני תדיראן

תדיראן 32i

אחריות לפי תקנון החברה

תדיראן 35i

אחריות לפי תקנון החברה

תדיראן 28i

אחריות לפי תקנון החברה

תדיראן 21i

אחריות לפי תקנון החברה

תדיראן 18i

אחריות לפי תקנון החברה

תדיראן 15i

אחריות לפי תקנון החברה

תדיראן 10i

אחריות לפי תקנון החברה